search here and find more articles

6 Pengganjal Pintu Taufiq

Abu Ya’la Al Balkhi (ulama Zuhud & Mujahid terkenal Al Khurasan 194 H)
Akan tertutup pintu taufiq dari diri hamba lantaran 6 sebab:Kesibukan dirinya atas ni’mat Allah daripada mensyukurinya.
Kemauan besarnya terhadap Ilmu tapi ia tinggalkan pengamalannya.
Cepatnya mereka menyambut dosa sementara taubat selalu ditunda-tunda.
Kebanggaannya berteman dengan orang-orang sholeh tapi ia jauh dari meneladani amal-amal orang sholeh tersebut.
Ia terus mengejar dunia padahal dunia terus membelakanginya
Akhirat terus dating menyongsong dihadapannya sementara untuk itu ia enggan & tak mau menyambutnya